top of page

Areterium'un ne anlama geldiğini merak ediyorsunuz değil mi?

O zaman önce kuruluş amacımızı açıklayalım

Areterium’un kuruluş amacı bilgece bir yaşamı desteklemektir.  Gelişme ve kalkınmanın, canlıya saygının ancak bilgece yaşamakla gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Peki o zaman ARETERIUM ne demek?

Areterium’u Yunanca arete kelimesinden türeterek oluşturduk. Arete Yunanca’da  bir kişinin ya herhangi bir şeyin potansiyelini gerçekleştirmesini veya doğasına içkin bir şekilde davranmasını ifade eden bir kavramdır.

Bu anlamda Areterium “Arete” kelimesinin modern ve yaratıcı bir şekilde kullanımını yansıtırken, insanlar ve kurumlara erdem, mükemmellik ve üstün niteliklerin keşfedildiği bir yer olarak atıfta bulunuyor.

İnsanların ve özellikle gençlerimizin gelişimlerine katkıda bulunmayı önemsiyoruz. 

Bu nedenle güçlü bir gelecek hayalimiz var.

Areterium olarak gelecek hayalimizinsanların ve kurumların yolunun yaşam boyu öğrenme, erdem, değişim ve gelişim güzergahında kesişmesi için köprü olmaktır. Bu nedenle;

  • Öğrenmeyi teşvik ediyoruz

  • Bireysel büyümeyi destekliyoruz

  • Erdemli bir yaşamı destekliyoruz.

Gelecek hayalimize kendi adayan bir misyonumuz var

Bilgiye ulaşılan, sürekli öğrenmenin gerçekleştiği, yeteneklerin keşfedildiği, potansiyelin performansa dönüştürüldüğü, insanların ve kurumların birbirlerinin gereksinimlerini kavradığı bir gelişim ve öğrenme platformu oluşturmayı amaçlıyoruz.

Kalite politikamız

Areterium olarak vizyon ve misyonumuzu besleyen değerlerimize sadık kalarak ve sürekli iyileştirme kültürünü benimseyerek kaliteli hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz.

EKİBİMİZ HAKKINDA

Bilgelik var olan bilgiyi kullanabilme becerisidir. Vizyonumuzu besleyen en temel yaklaşımımız ve çıkış noktamız bilgiyi yaşam problemlerine uygulanabilir kılmaktır.

Firmamızın bu yaklaşımını benimseyen ve performansa dönüştüren eğitmenlerin bir çatı kuruluşu olarak her zaman sonuç odaklı eğitmenlerle sizlere hizmet vereceğiz.

bottom of page