top of page

İŞ İLİŞKİLERİNDEKİ TOKSİK DAVRANIŞLAR VE ETKİLERİ - 10


Etkili iletişim kurulabilmek, ortak amaçların sahiplenilmesi, pozitif duygular üretmek başarı ve çalışma barışının sağlandığı işyerlerinin ortak özelliklerindendir. Ancak her zaman bu bileşenler bir araya gelmeyebiliyor. Çalışma ortamının sağlığını ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen davranışlarla her zaman karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle şirketlerin çalışma ortamları ve burada hakim olan değerler üzerinde her zaman hassas olmak ve ortaya çıkan olumsuzlukları çözüme kavuşturmak gerekir. En ufak bir ihmal bile çalışma ortamını zaman içerisinde katlanılmaz hale getirebilir.

Çalışma ortamının dengesini bozan etkenlerden bir tanesi de eşit olmayan, belirli ölçütlere dayanmayan ve adil olmayan hak dağılımlarıdır. Ödüller, terfiler veya projelerde yer almak gibi şirket kaynaklarına erişimde belirli ölçütler olmaması, hak dağılımının adil olmamasına yol açar. Bu durumda belirli bir grup ya da kişi bu dağıtımlardan aşırı yararlanabilirken diğerleri ise adaletsiz bir durumla karşı karşıya kalabilir. Çalışanları kendi aralarında yıkıcı bir rekabete sürükleyen düzensizlikler çalışma ortamında kolayca onarılamayacak sorunlara yol açar. Değerlendirme ölçütlerinin belirli olmaması nedeniyle herkes kendi performansını değerlendirirken yanlılık hatasına düşebilir ve kendi performansına ya da katkısına daha fazla önem atfedebilir. Performansın abartılmasına yönelik girişimlerin bir kasıt ile yapılması da iş sonuçlarının ve performansın manipülasyonuna yol açar. Görünüşte daha fazla katkı sağladığını iddia eden kişilerin gerçekte olduğundan daha fazla ödül veya tanıma sahip olmalarına yol açabilir. Böylelikle iş ilişkilerinde doğru bir denge ve şeffaflık sağlanamaz. Bu da toksik bir çalışma ortamına yol açabilir.

Sonuç olarak pragmatist bir yaklaşımla anı yaşayan günlük kararlara yönelerek çalışma ortamını etkileyecek konularda zahmetten kaçınmak telafisi çok zor olan sonuçlara yol açabilmektedir.

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page