top of page

İŞ İLİŞKİLERİNDEKİ TOKSİK DAVRANIŞLAR VE ETKİLERİ - 11


İş yerindeki toksik ilişkiler sadece çalışanların verimliliğini etkilemekle kalmaz aynı zamanda sorumluluktan kaçınma eğilimlerine yol açabilir. Bu dinamikler aynı zamanda sorumluluk alan çalışanların karşılaştığı zorlukları da beraberinde getirebilir.

Toksik bir iş ortamı bazı çalışanların sorumluluk almasını zorlaştırabilir hatta engelleyebilir. Sürekli eleştirilmek, fikirlerine saygı duyulmamak veya başarısızlık durumunda suçlanma endişesi çalışanları sorumluluktan kaçınmaya itebilir. Bu durumda işlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve gelişmesi için gereken güven ortamı ortadan kalkar. Güvensiz bir ortamda işler bazen kaderine terk edilir.

 

Bu tür güvensizlik ortamlarında insanlar genellikle üç farklı davranış türü sergilerler:

 

a. Suya Sabuna Dokunmayanlar: Sorumluluktan kaçınma eğiliminde olan çalışanlar, herhangi bir risk almadan işlerini yaparlar, ancak yenilik veya gelişim için adım atmaktan kaçınırlar.

 

b. İşlerin Ortada Kalmasına Rıza Gösteremeyenler: Bu gruptaki kişiler, sorumluluk almadan kaynaklanan işlerin durmasına veya eksik kalmasına tahammül edemezler ve sürekli olarak eksikliklerin giderilmesi için çaba sarf ederler.

 

c. Kahramanlık Hikayesi Oluşturmak İsteyenler: Çoğunluklar düşük risk algısına sahip oldukları işlerde ortaya çıkarak sorunları çözen kahramanlar olarak ortaya çıkmayı severler.

Sorumluluk alan ve inisiyatif gösteren çalışanlar toksik bir iş ortamında haksız muamele ile karşılaşabilirler. Başkalarının sorumluluk almaktan kaçındığı, haksız eleştirilerin ve suçlamaların olduğu bir ortamda sorumluluk alan kişiler hedef haline gelebilir. Bu durum adil olmayan kararlar alınması, terfi şanslarının azalması ve motivasyon kaybı gibi sonuçları da beraberinde getirebilir.

Sonuç olarak işyerlerindeki toksik ilişkiler sorumluluk alma ve kaçınma konusunda ciddi bir engel oluşturabilir. Bu durum çalışanların potansiyellerini tam anlamıyla kullanmalarını engelleyebilir ve adil olmayan bir ortam yaratarak işyeri kültürünü olumsuz etkileyebilir.

 

Unutmayalım ki, her çalışanın adil ve destekleyici bir ortamda sorumluluk alabileceği ve başarılı olabileceği bir iş yeri sadece çalışanlar için değil, organizasyonun genel başarısı için de hayati bir öneme sahiptir.

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page