top of page

İŞ İLİŞKİSİNDE TOKSİK DAVRANIŞLAR VE ETKİLERİ - 2


Geçen hafta başlattığımız yazı dizisinde toksik özellikler barındıran kültürlerin dezenformasyona açık olduğunu ifade etmiştik.

Bu hafta yazı dizimizde bir bilgi düzensizliği türü olan dezenformasyon ile toksik bir davranış göstergesi olan manipülasyon arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz.

Dezenformasyonu kısaca yanıltıcı ya da yanlış bilgilerin kasıtlı olarak yayılması olarak tanımlayabiliriz. Özellikle Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkan infodemi krizinde yaygın olarak gündeme gelen dezenformasyon toksik bir davranış göstergesi olan manipülasyon ile yakın bir ilişki içerisinde.

Bu ilişkiyi tarif etmeden önce manipülasyondan da bahsedelim. Duygusal bir istismar türü olarak manipülasyon başkalarını etkilemek, kontrol etmek vb. amaçlarla yanıltıcı davranışlarda bulunmak ve istismar edici taktikler kullanmaktır. Toksik şirket kültürünün yerleştiği kurumların belirgin özelliklerinden bir tanesi de manipülatif davranışlara prim verilmesidir.

Manipülatif bir davranış dezenformasyonu kullanarak amacını gerçekleştirmek isteyebilir. İşte burada manipülasyon ve dezenformasyon arasındaki ilişki ortaya çıkıyor. Bu durumun toksik bir iş ilişkisindeki en bariz örneği belirli bir dönemde ihtiyaç duyulan performansı elde etmek için çalışanların çeşitli vaatlerle manipüle edilmesidir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page