top of page

İŞ İLİŞKİSİNDE TOKSİK DAVRANIŞLAR VE ETKİLERİ -6


Toksik davranış örüntülerinin kurumların içerisinde yapılaşarak nasıl toksik bir kültüre dönüştüğünü keşfetmek çok önemlidir. Gelin bu durumu doğadan yola çıkarak ekosistem yaklaşımıyla açıklayalım.

Bir kurumun geneline hakim olan düşünüş ve hareket tarzı, o kurumun benimsediği kültürün bir parçası haline gelmiştir. Bu hakim kültürü bir göle benzettiğimizde soracağımız ilk soru ne olmalıdır? Bu gölün kurumasını engelleyen kaynakların olup olmadığını sormak soracağımız ilk soru olabilir mi? Böyle bir soruya cevabımız evet ise aslında olumlu bir cevap aldığımızı da düşünebiliriz. Peki bu gölü besleyen kaynakların kendisinde sorun varsa o zaman ne yapacağız?

Bir kurum ya da topluluk onu oluşturan kişilerden daha fazlasını ifade ediyorsa o zaman toksik davranışın kurum kültürüne sirayet etmesini önlemek daha fazla önem arz etmektedir.

Kurumlar kurucularının ve yöneticilerinin oluşturdu bir düşünce iklime sahip olurlar. Belirli bir süre bu düşünce iklimi kurum kültürünü besler. Bir noktadan sonra artık kurum kültürü kurucu düşünce yapısını benimser. Böylelikle kurucu düşünce kültür vasıtasıyla kendisini beslemeye devam eder. Toksik bir davranışın kurum kültürüne sirayet etmesi bir süre sonra içinden çıkılması çok güç sorunlara, kötü kurumsal alışkanlıklara ve bulaşıcı zihin hastalıklarına sebep olabilir.

İş sonuçları açısından baktığımızda çalışan bağlılığının azalması, tükenmişlik, deneyimli çalışanların kaybedilmesi, verimsizlik, kurumsal itibarın zarar görmesini bu sürecin sonuçları arasında sayabiliriz.

Şirket değerlerinin belirlenmesi, çalışan değerleri ile uyumlu hale getirilmesi, doğru değerlendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve ortak değerlerin yaşatıldıkça geliştiğinin bilinmesi ve bu çerçevede sürekliliğin sağlanması önemli bir konudur.

Areterium olarak değer uyumu ve yönetimi ile ilgili bir eğitim, geliştirme ve uygulama programı oluşturduğumuzu bilmenizi isteriz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page