top of page

İŞ İLİŞKİSİNDE TOKSİK DAVRANIŞLAR VE ETKİLERİ -8


"Kültür" kelimesi kökeni itibariyle Latince "cultura" kelimesinden gelir ve toprağı işlemek ile birlikte tarımsal faaliyetleri ifade ederdi. Ancak zamanla kelimenin kullanımı değişti ve farklı anlamlar ifade etmeye başladı. Bu nedenle şirket kültürleri de her zaman özenle yetiştirilmesi ve korunması gereken özel varlıklardır.

Özellikle organizasyonlar veya işletmeler için kullanıldığında, "şirket kültürü" veya "kurumsal kültür" terimleri bir şirketin değerleri, inançları, iş yapma tarzı, çalışanlar arasındaki ilişkiler, liderlik tarzı ve ortak amaçları gibi unsurları kapsayan bir kavramı ifade eder.

Şirketler, kurucularının ve yöneticilerinin düşünüş tarzlarının derin izlerini taşır. Bu düşünüş tarzı, şirketin ilkelerini, değerlerini ve çalışma biçimini belirler. İnsanların düşünce tarzları, değer verdiği unsurlar ve nasıl bir iş yapma tarzına sahip olması gerektiği gibi konular şirketin temel yapı taşları haline gelir. Meydana gelen bu yapı bir şirketin kültürü olarak adlandırılır.

Kurucuların veya yöneticilerin olumsuz özelliklere sahip düşünüş tarzları şirket kültürünü olumsuz etkileyebilir ve bu da iş sonuçlarını derinden etkileyebilir. Örneğin korku, rekabetçilik veya bencillik gibi olumsuz özellikler taşıyan bir düşünüş ve iş yapma tarzı çalışanların motivasyonunu düşürebilir, iş birliğini zayıflatabilir ve şirket içi iletişimi olumsuz etkileyebilir. Böylelikle çalışanların memnuniyetsizliğine, işten ayrılma oranlarının artmasına ve iş performansında düşüşlere yol açabilir. Dolayısıyla, olumsuz düşünüş tarzı ve onun getirdiği davranışlar şirket kültürünü zedeleyebilir ve uzun vadede şirketin başarısını negatif yönde etkileyebilir.

Şirket kültürü her zaman üst yönetimden gelen etkilerle oluşmaz. Bazı durumlarda çalışanlar arasında gelişen olumsuz ve toksik davranışlar yönetimin yeterli özeni göstermemesi nedeniyle şirket kültürünü etkileyebilir. Aşağıdan yukarıya doğru olumsuz bir düşünce tarzına veya davranışa izin verildiğinde çalışanların motivasyonu, iş birliği ve şirket içi uyumu olumsuz etkilenebilir. İş yerinde hoşgörüsüzlük, olumsuz rekabet, iş birliği eksikliği gibi negatif davranışlar, şirket kültüründe kötü bir atmosfer yaratabilir. Bu durum çalışanların memnuniyetsizliğine, stres seviyelerinin artmasına ve iş verimliliğinin düşmesine neden olabilir. Bu olumsuz etkiler şirketin değerlerini sarsabilir, çalışanların moralini düşürebilir ve genel şirket performansını olumsuz etkileyebilir. Yönetimin bu tür olumsuz dinamikleri fark etmesi ve bu tür davranışları engellemek veya düzeltmek için gereken adımları atmaları şirket kültürünün korunmasında kritik bir rol oynar. Şirket içinde oluşan toksik kültürel yapı, uzun vadede şirketin başarısını olumsuz yönde etkileyebilir ve bu durum, özellikle üst yönetimden gelen etkilerle birleştiğinde potansiyel bir domino etkisi yaratabilir.

Şirket değerlerinin belirlenmesi, çalışan değerleri ile uyumlu hale getirilmesi, doğru değerlendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve ortak değerlerin yaşatıldıkça geliştiğinin bilinmesi ve bu çerçevede sürekliliğin sağlanması önemli bir konudur.

Areterium olarak stratejik yönetim danışmanlığı, şirket kültürü yönetimi danışmanlığı hizmetlerini verdiğimizi de bilmenizi isteriz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page